NAROČNIKI

Priporočila

Tomaž Lenart, direktor Dom Nine Pokorn Grmovje, Žalec
»S podjetjem Fabrika sodelujemo že nekaj let. Podjetje odlikuje strokovnost, profesionalnost, doslednost pri opravljenih storitvah ter velika mera fleksibilnosti. Velikokrat se obrnemo na njih po dodatni pomoči in se še ni zgodilo, da z njihovim odzivom ne bi bili zadovoljni. V veliko veselje mi je sodelovati z njimi in jih priporočam vsakomur, ki bodo stopili v stik z njimi z namenom poslovnega sodelovanja.«

Barbara Purkart, pomočnica direktorice za strokovne zadeve, DSO Ljubljana Vič - Rudnik
S podjetjem Skupina FABRIKA d.o.o smo na področju merjenja zadovoljstva začeli sodelovati leta 2014, ko smo v Dom začeli uvajati model kakovosti E-Qalin. V petletnem sodelovanju smo se od strokovnih delavcev Skupine FABRIKA veliko naučili, saj so poleg individualnih analiz zadovoljstva za nas pripravili tudi različna pojasnila, predstavitve in izobraževanja. Skozi večletno spremljanje zadovoljstva vseh ciljnih skupin v Domu, smo spoznali naše močne in naše šibke točke. Naši ukrepi za izboljšanje kakovosti so zato bolj ciljno usmerjeni in osnovani na realnih podatkih, ki jih pozorno spremljamo.
Strokovni delavci Skupine FABRIKA se hitro odzivajo na naše predloge in skupaj z nami vedno poiščejo ustrezne odgovore na naša vprašanja. Pri iskanju rešitev nam strokovno svetujejo in nam tudi nudijo pomoč pri interpretaciji posameznih podatkov. Z veseljem sodelujemo z njimi.

Gordana Drimel, direktorica Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah
Dom upokojencev Šmarje pri Jelšah s podjetjem Skupina Fabrika d.o.o. sodeluje od samega začetka razvoja modela E-Qalin v Sloveniji. Sodelovanje, seveda z vključenostjo ostalih partnerjev v projektu, je pripomoglo k razvoju modela, kot tudi razvoju spremljanja zadovoljstva skozi večkratne spremembe, popravke in nenehno izboljševanje. Danes je spremljanje zadovoljstva v socialnovarstvenih zavodih prišlo do željene točke, da ugotovitve in rezultati pomagajo posameznemu zavodu pri samooceni, spoznavanju, kakšne so želje ključnih skupin, kakšno stopnjo zadovoljstva dosegamo na posameznih procesih in hkrati usmeritve, kje je potrebno procese spreminjati. Vse skupaj v želji doseči največje zadovoljstvo. Še posebej zanimiva je primerjava med zavodi, ki nas vodi v razmišljanje, kje smo v primerjavi s sorodnimi zavodi in zakaj je temu tako. Fleksibilnost, razvojna naravnanost in posluh za uporabnike njihovih storitev je za ekipo podjetja Fabrika značilno in zagotavlja dober partnerski odnos.

Jasna Cajnko, direktorica Dom starejših občanov Tezno
S podjetjem Fabrika d.o.o sodelujemo vse od leta 2007, ko smo v našo dejavnost z namenom spremljanja kakovosti storitev pričeli implementirati model E-Qalin. Pri tem je bil in je še zmeraj ključnega pomena »operater«, ki analitično obdeluje zbrane podatke ter nam dobljene analize predstavi v letnih raziskavah zadovoljstva. Ključnega pomena se mi zdi, da so programi pripravljeni in delujejo »enostavno in razumljivo« za uporabnike s povprečnim znanjem računalniških programov. Prav tako nam izkušnje kažejo, da je v primeru potrebe po dodatni pomoči in razlagi vedno mogoče računati na zaposlene Fabrike. Lepo je delati z vami. Hvala.

Nadja Vidmar, strokovna vodja Doma starejših občanov Ilirska Bistrica
Od leta 2012 smo vključeni v raziskavo zadovoljstva stanovalcev, svojcev in zaposlenih in v skupno letno primerjalno analizo domov, ki jih pripravlja in analizira Skupina FABRIKA d.o.o. iz Ljutomera. Individualna analiza nam pomaga pri vrednotenju pridobljenih rezultatov in s tem načrtovanju izboljšav pri slabše ocenjenih kazalnikih, razvrščenih pod kritične elemente. Enako je primerjalna analiza med domovi pot, ki nam ne dopušča spanja in ležernosti, ampak je usmerjena v napredek.
Podjetje Skupina FABRIKA d.o.o. iz Ljutomera svoje delo opravlja strokovno, etično in profesionalno. So hitro dostopni in odzivni. Njihove predstavitve raziskav zadovoljstva, ki so jih nekajkrat prezentirali v našem domu, so temeljile na bogatem znanju in entuziazmu.
Kljub temu, da smo pri nas zamenjali nekatere poti vodenja kakovosti, smo še vedno ostali pri anketnih vprašalnikih zadovoljstva vseh vključenih, ki jih pripravlja in analizira podjetje Skupina FABRIKA.
Dobri ste, zato si želim nadaljnjega sodelovanja z vami.

Irena Vozlič, Lambrechtov Dom
"Prijetno je sodelovati s Fabriko, saj so nam izvajalcem storitev, prihranjene skrbi izračunavanja analize, ki so potrebne za pridobitev objektivnih rezultatov zadovoljstva vseh vključenih v naš proces dela."

Petra Jamnik Kobolt, DS Na Fari Prevalje
Z zaposlenimi podjetja Skupina fabrika,raziskave in razvoj sodelujemo že od leta 2009, ko so nam prvič izdelali raziskavo o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev in zaposlenih. Vedno so bili pripravljeni na sodelovanje. Prilagajali so se našim potrebam in željam. So fleksibilni in zanesljivi. Veselimo se sodelovanja z njimi tudi v bodoče. Kolektiv Doma starejših Na Fari, Prevalje.

Suzana Koštomaj Vodja kakovosti v Domu starejših Šentjur
Skupina Fabrika- skupina strokovnjakov, ki nudi odlično podporo pri vodenju procesov po modelu kakovosti E-Qalin. Model raziskave merjenja zadovoljstva je za naše področje kakovosti izjemen inštrument, saj je zasnovan na merjenju kar dveh dimenzij: zadovoljstvo z posamezno storitvijo in njeno pomembnostjo. Dejansko iz analize nabora vprašanj dobimo jasne opredelitve o šibkih in močnih področjih ter posledično poglobljen uvid v možnosti za izboljšave in razvoj. Hkrati pa nam omogoča, da spremljamo trende individualnih rezultatov, podrobnejši pogled v področja zadovoljstva ter primerjavo z drugimi vključenimi organizacijami. Sodelovanje z njimi je absolutno velik korak naprej- korak k dvigu kakovosti na dosti višjo raven.

NAŠI NAROČNIKI

DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
DOM NA KRASU
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO MARIBOR
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDÖSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
DOM STAREJŠIH RAKIČAN
CENTER ZA STAREJŠE MURSKA SOBOTA
DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE - DRAVOGRAD
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV SLOVENJ GRADEC
DOM STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
DOM UPOKOJENCEV BREŽICE
DOM UPOKOJENCEV SEVNICA
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI
DOM TISJE LITIJA
DOM NINE POKORN GRMOVJE
DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA
LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
DOM UPOKOJENCEV MURETINCI
DOM UPOKOJENCEV KIDRIČEVO
DOM UPOKOJENCEV JURŠINCI
DOM UPOKOJENCEV KOPER
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
CENTER ZIMZELEN
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA ŠIŠKA
DOM POČITKA MENGEŠ
ŠPESOV DOM VOJNIK
COMETT DOMOVI d.o.o. PEGAZOV DOM
DOM POD GORCO, DRUŽBA ZA BIVANJSKO OSKRBO, d.o.o.
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
DOM STAREJŠIH LOGATEC
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREBOLD
DOM MARIJE IN MARTE LOGATEC
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - BEŽIGRAD
DOM OB SAVINJI CELJE
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER / CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA
DOM STAREJŠIH OBČANOV "POLDE EBERL-JAMSKI" IZLAKE
THERMANA D.D., DOM STAREJŠIH LAŠKO
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
RIVE d.o.o., DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
DOM STAREJŠIH OBČANOV NAKLO
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
DOM PODSABOTIN
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO NAŠ DOM
ZAVOD SV. TEREZIJE, DOM STAREJŠIH VIDEM-DOBREPOLJE
TALITA KUM ZAVOD POSTOJNA
DUHOVNO PROSVETNI CENTER, DOM SV. JOŽEF CELJE
DOM LUKAVCI
DOM LIPA
SONČNI DOM, DRUŽBA ZA STORITVE d.o.o.
CSO ORMOŽ, CENTER ZA STAREJŠE OBČANE, d.o.o.
DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAROSTNIKOV, d.o.o.
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "MALI KARTEC" - KRK
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "MARKO A. STUPARIĆ" - VELI LOŠINJ
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "VOLOSKO“ OPATIJA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE, ALFREDO ŠTIGLIĆ - PULA
DOM ZA STARIJE NEMOĆNE OSOBE PGŽ „KANTRIDA“, RIJEKA
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR LJUBLJANA
VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA – IDRIJA
VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ DRAGA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA
CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO
CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA / SZOCIALIS UGYINTEZO KOZPONT LENDVA
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA - MOSTE POLJE
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER
CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA
CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ
CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH
CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
III. GIMNAZIJA MARIBOR
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
GIMNAZIJA CELJE - CENTER
BAYER AG
EQUITY – RAZISKAVA DOSTOPNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV INVALIDOM
FIRIS IMPERL d.o.o.
GLEDALIŠČE GLEJ
GUSSING ENERGY TECHNOLOGIES GmbH
KUD CORTESIA
MEDIGRAF d.o.o.
MOBITEL d.d.
PEKINPAH
SALVEO d.o.o.
TELEKOM d.d.
TOBAČNA LJUBLJANA d.d.
VALICON d.o.o.
INSTITUT "JOŽEF ŠTEFAN"
UNIVERSITY OF SARAJEVO
UNIVERSITY OF ZAGREB
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V MARIBOR
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS (ZZSZ)
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RS
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV RS (ZDS)
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE RS
Scroll to top