Izobraževanja iz osnovne in naprednejše statistike


Izvajamo seminarje, delavnice, izobraževanja po meri iz širokega nabora poglavij osnovne in naprednejše statistike ter raziskovalne metodologije. Sodelujemo z akademskim sektorjem in raziskovalnimi inštituti, rešujemo njihove raziskovalne probleme, kjer so preverljivost, zanesljivost in veljavnost rezultatov primaren cilj. Statistična analiza je proces, ki se začne pred zbiranjem podatkov, pri izbiri primerne metodologije vzorčenja in merskih inštrumentov. Svetujemo. Rešujemo. Nadgrajujemo. Spodbujamo k premišljenemu zbiranju podatkov.

Povpraševanje: info@skupina-fabrika.com.

Najpogosteje izvedeni seminarji:
  • Osnovne statistične metode in analize
  • Naprednejše statistične metode in analize
  • Raziskovalna metodologija v družboslovju
  • Strukturno modeliranje in napovedovanje I, II (osnovni in naprednejši)
  • Logistične in druge nelinerarne regresije
  • Regresijska in faktorska analiza
  • Statistične analize v Excel, I, II (osnovni in naprednejši)
  • Kvalitativne metode in analize z uporabo različnih orodij
  • Razumevanje statistike v člankih, individualno ali skupinsko svetovanje.

Programe delavnic oblikujemo z upoštevanjem vaših želja in v sodelovanju z vami. Delavnice oz. seminarje praviloma izvajamo v majhnih skupinah (do 15 oseb) in trajajo najmanj 4 h/dan.

Za izobraževanja uporabljamo različne statistične programe, trial verzije in open source orodja: SPSS, R, MS Excel, AMOS ...; pri tem upoštevamo vaše želje in potrebe. Delavnice izvajamo pri vas, če je to mogoče. Cena delavnic je odvisna od kompleksnosti tematike in trajanja delavnice. Pošljite povpraševanje in nam napišite svoje potrebe! Izvedemo tudi individualno izobraževanje po meri z delom na vaših praktičnih primerih podatkov in raziskovalnih vprašanj.
Scroll to top