BIBLIOGRAFIJA

NEKAJ NAŠIH DEL IN PROJEKTOV

 • GoForChange: Analiza rezultatov raziskave o ozaveščenosti slovenskih podjetij o upravljanju s spremembam, Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami. Ljubljana: Združenje delodajalcev Slovenije, 2013 ISBN 978-961-93428-3-1 ISBN 978-961-93428-4-8.

 • SAFE.SI: Starši pravijo eno, otroci drugo. Ljubljana, 2012.

 • Network ProMCR: Network Proactive Management of Change and Restructuring. Spletna raziskava o prestrukturiranju podjetij, nacionalno poročilo. Ljubljana: Združenje delodajalcev Slovenije, 2012.

 • EU Kids Online: Cross-national comparison of risks and safety on the internet: Initial analysis from the EU Kids Online survey of European children. London, LSE, 2011.

 • Mladi na netu: dokumentarna video raziskava o internetnih navadah otrok in mladih. Ljubljana, Center za metodologijo in informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, 2010.

 • WIM Project: Istraživanje o stanju socijalnog dijaloga na nivou preduzeća (Raziskava za Srbijo).
 • Projekt EQUITY; Vključenost in dostopnost športnih društev za invalide v Podravju, Pomurju in avstrijski Štajerski.
 • Ugotavljanje zadovoljstva v slovenskih domovih za starejše. Socialni izziv, 16 (2010) št. 31, str. 19-22.

 • Uvajanje modela E-Qalin ® D za centre za socialno delo, 3. Izd. Ljubljana: Inštitut za socialno varstvo, Firis, 2011

 • Dobra voda za vse; Info center; 2015
 • Posledica etnocentrizma in odnosa do države izvora na strategijo trženja slovenskih znamk (prispevek na konferenci). Zbornik prispevkov (2011), str. 173-183. Ljubljana, 2011

 • Consumerist attitudes in Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia : distinctiveness rather than commonalities?. Akademija MM: slovenska znanstvena revija za trženje, 9 (2009), št. 14, str. 33-40.

 • Consumerist attitudes in Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina and Serbia : distinctiveness rather than commonalities? (prispevek na konferenci). 3rd International Scientific Conference Marketing Theory Challenges in Transitional Societies, September 24-25 (2009), str. 311-318.

 • Smiselnost širitve v ex-YU države – kako daleč seže slovenska aura? (prispevek na konferenci, elektronski vir). Veter družbenih sprememb – napnimo trženjska jadra, 2009)

 • Exploring the character and consumerist attitudes of the Balkan consumer (prispevek na konferenci). Rethinking marketing in a global economy: proceedings of the 34th Annuam Macromarketing Conference, Kristiansand, Norway, Junij 4-7, 2009

 • Izhodna internacionalizacija španskega gospodarstva: izhodišča za slovenski razvoj (diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica J. Goričarja, 2008
 • Merjenje zmede potrošnika (diplomsko delo). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Osrednja hunamistična knjižnica, 2006.

 • AHA.SI, Podatkovne zbirke in kazalniki za Indeks aktivnega in zdravega staranja AAI, 2014
 • Bela knjiga: Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljivih virov energije, 2015

 

DIPLOMSKE IN MAGISTRSKE NALOGE

MODEL KAKOVOSTI E-QALIN IN UČEČA SE ORGANIZACIJA, magistrsko delo, Olga Irman Počej

MERJENJE ZADOVOLJSTVA STANOVALCEV DOMA  STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR IN NAKLO PO METODI  E-QALIN, diplomska naloga, Lidija Kos

PRIPRAVE DOMOV ZA STARE NA VSTOP V NOV MODEL KAKOVOSTI E-QALIN, diplomsko delo, Marina Oderlap

 

 

Scroll to top