Projekt PEMURES se je uspešno zaključil s koncem januarja 2015. S projektnimi partnerji ob zaključku projekta ugotavljamo, da smo tekom projekta več kot le dosegli zastavljene cilje: vzpostavili smo Kompetenčni center COVE, ustvarili smernice za kmete, izdelali poslovne načrte, oblikovali energetske koncepte, organizirali konference, izvedli delavnice, informirali javnost, prav tako smo vzpostavili gensko banko za nasade s kratko obhodnjo in še veliko več.

 

Podrobnejše informacije o posameznih aktivnostih so na voljo na tej spletni strani, prav tako pa so v spletni knjižnici dostopni vsi strokovni prispevki, nastali v sklopu projekta.

Scroll to top