V četrtek, 15. januarja 2015 je v Ljutomeru potekala strokovna konferenca na temo Razvojnih politik na področju obnovljivih virov energije ob zaključku projekta PEMURES. Zbrane udeležence konference je nagovorila županja Občine Ljutomer, mag. Olga Karba.

Na konferenci je sodelovalo deset strokovnjakov, ki so predstavili različne vidike razvojnih politik na področju obnovljivih virov energije, primere dobrih praks in potencial obnovljivih virov energije. Konference so se udeležili še predstavniki lokalnih skupnosti, skrbniki razvojnih politik slovenske in avstrijske čezmejne regije ter tudi predstavniki zainteresirane javnosti.

Konferenca se je zaključila z ugotovitvijo, da se je Nacionalni energetski plan Slovenije v preteklosti izvajal pomanjkljivo, zaradi česar ostajajo potenciali Slovenije na področju obnovljivih virov neizkoriščeni. Iz tega razloga se bo v prihodnje potrebno osredotočiti na sodelovanje ter izmenjavo izkušenj in znanj, kar je nenazadnje bila tudi osrednja ideja strokovne konference in celotnega projekta PEMURES.

Izročki strokovne konference so na voljo na spodnji povezavi:

Izročki strokovne konference (slovenščina, PDF – 4.86 MB)

Scroll to top