Na avgustovskem projektnem srečanju partnerjev projekta PEMURES  so bile predstavljene prihajajoče projektne aktivnosti.

Študija o bioloških odpadkih na območju Ljutomera, kot tudi energetska koncepta obeh projektnih regij bodo v kratkem, po posodobitvi podatkov objavljeni na spletni strani. Srečanja s strokovnjaki bodo predstavljala temelj snovanja čezmejne Bele knjige o obnovljivih virih energije, hkrati pa tudi osnovo za analizo zakonodajnega okvira.

»Tudi projekt “Kmet kot dobavitelj energije” predstavlja pomemben del celotnega projekta, ki si prizadeva za decentralizirano trajnostno krepitev regije« je dejal vodja projekta PEMURES Christian Doczekal.

V okviru srečanja je potekal tudi ogled demonstracijskega nasada PEMURES, kjer so posajene hitrorastoče rastline. Mnenje predstavnika Gozdarskega inštituta Slovenije, dr. Gregorja Božiča je zelo pozitivno naravnano. Nekatere rastline so tako že prepoznane kot robustne in hitrorastoče, za prihodnjo rabo najustreznejše energetske rastline.

Scroll to top