V sodelovanju z gospodom Franzem Jandrisitsem iz podjetja Biowärme Güttenbach smo razvili Koncept zagotavljanja energijskega lesa, z namenom mobilizacije neizkoriščenih virov iz domačih gozdov. Izhajajoč iz že obstojočega demonstracijskega projekta, ki se izvaja v Güttenbachu, smo razvili poslovni načrt za zagotavljanje energijskega lesa, ki povezuje lastnike gozdov z biomasnimi toplarnami.

Le z usklajenim pristopom vseh akterjev vzdolž verige za ustvarjanje dodane vrednosti je možno doseči najboljše možne pogoje za vse deležnike. Podrobne študije izvedljivosti kažejo na obetavne napovedi za izvajalce.

Koncept (poslovni načrt) si lahko brezplačno prenesete na povezavi:

 

Zagotavljanje energijskega lesa (PDF – 1,3MB)

Scroll to top