COVE Kompetenčni center za obnovljive vire energije Ljutomer in European Centre for Renewable Energies (EEE) sta januarja 2014 podpisala pismo o nameri za sodelovanje pri razvoju novih projektov, pri katerih bo v ospredju promocija Güssinga skozi organizacijo delavnic, visoko strokovnih seminarjev, študijskih ekskurzij v Güssing, kot tudi skozi realizacijo teritorialnih načrtov, študij izvedljivosti in poslovnih načrtov, temelječih na güssinškem modelu, z namenom približanja le-tega podeželskemu, hribovitemu in gorskemu območju Slovenije, ki se sooča z razvojnim nazadovanjem, depopulacijskimi procesi in splošno marginalizacijo.

Scroll to top