En izmed glavnih ciljev projekta PEMURES je bila vzgoja in raziskovanje hitrorastočih rastlin, kot se je izkazalo – z zelo uspešnim izidom.

 

Po testiranju več hitrorastočih drevesnih vrst (ex situ genska banka) smo vzpostavili še dodaten nasad (slika desno) in po dveh letih drevesa predelali v sekance. Rezultati in izkušnje so povzeti v poročilu: Smernice za sonaravno vzgajanje in trajnostno gojenje hitrorastočih drevesnih vrst (PDF – 1,5MB).

Strokovne osnove za osnovanje zunajgozdnih lesnih nasadov za proizvodnjo biomase so na voljo prek povezave: Strokovne osnove (PDF – 0,4MB)

Scroll to top