Bela knjiga: Smernice za pripravo čezmejne razvojne politike na področju obnovljivih virov energije

Politični in gospodarski okvirni pogoji za obnovljive vire energije so v obmejnem območju Slovenija-Avstrija različni, hitro spremenljivi, prav tako pa so v pristojnosti različnih institucij. Za lažje načrtovanje in izvajanje projektov je treba najprej vzpostaviti dologoročno stabilne regulative in okvirne pogoje na tem področju.

Tekom triletnega projekta smo zbrali informacije s strani najrazličnejših deležnikov ter na osnovi le-teh podali priporočila za ustvarjanje okvirnih pogojev, namenja regionalnim in nacionalnim oblikovalcem politik, ki lahko vplivajo na hitrejši prehod na obnovljive vire energije.

Tako smo na primer ugotovili, da so odkupne cene za zeleno električno energijo iz biomasnih SPTE naprav v Sloveniji variabilne in so odvisne od trenutnih cen surovin ter inflacije, medtem ko je v Avstriji to področje zakonsko neurejeno in kot tako ne spodbuja gradnje novih naprav.

Bela knjiga je, skupaj z analizo pravnih in političnih okvirnih pogojev, na voljo za brezplačen prenos na naslednji povezavi:

 

Bela knjiga o obnovljivih virih energije (PDF -1,8MB)

Scroll to top