NAROČNIKI

DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
DOM NA KRASU
CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO MARIBOR
DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR
DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDÖSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
DOM STAREJŠIH RAKIČAN
CENTER ZA STAREJŠE MURSKA SOBOTA
DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE - DRAVOGRAD
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV SLOVENJ GRADEC
DOM STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
DOM UPOKOJENCEV BREŽICE
DOM UPOKOJENCEV SEVNICA
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI
DOM TISJE LITIJA
DOM NINE POKORN GRMOVJE
DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA
LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
DOM UPOKOJENCEV MURETINCI
DOM UPOKOJENCEV KIDRIČEVO
DOM UPOKOJENCEV JURŠINCI
DOM UPOKOJENCEV KOPER
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
CENTER ZIMZELEN
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA ŠIŠKA
DOM POČITKA MENGEŠ
ŠPESOV DOM VOJNIK
COMETT DOMOVI d.o.o. PEGAZOV DOM
DOM POD GORCO, DRUŽBA ZA BIVANJSKO OSKRBO, d.o.o.
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ-RUDNIK
DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
DOM STAREJŠIH LOGATEC
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREBOLD
DOM MARIJE IN MARTE LOGATEC
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA - BEŽIGRAD
DOM OB SAVINJI CELJE
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD HRASTOVEC
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER / CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA
DOM STAREJŠIH OBČANOV "POLDE EBERL-JAMSKI" IZLAKE
THERMANA D.D., DOM STAREJŠIH LAŠKO
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
RIVE d.o.o., DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
DOM STAREJŠIH OBČANOV NAKLO
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
DOM PODSABOTIN
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO NAŠ DOM
ZAVOD SV. TEREZIJE, DOM STAREJŠIH VIDEM-DOBREPOLJE
TALITA KUM ZAVOD POSTOJNA
DUHOVNO PROSVETNI CENTER, DOM SV. JOŽEF CELJE
DOM LUKAVCI
DOM LIPA
SONČNI DOM, DRUŽBA ZA STORITVE d.o.o.
CSO ORMOŽ, CENTER ZA STAREJŠE OBČANE, d.o.o.
DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAROSTNIKOV, d.o.o.
SOCIALNO VARSTVENI ZAVOD TABER
DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE
DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "MALI KARTEC" - KRK
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "MARKO A. STUPARIĆ" - VELI LOŠINJ
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "VOLOSKO“ OPATIJA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE, ALFREDO ŠTIGLIĆ - PULA
DOM ZA STARIJE NEMOĆNE OSOBE PGŽ „KANTRIDA“, RIJEKA
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR LJUBLJANA
VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA – IDRIJA
VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO ČRNA NA KOROŠKEM
VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ DRAGA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA
CENTER ZA ZDRAVJE IN RAZVOJ MURSKA SOBOTA
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO
CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA / SZOCIALIS UGYINTEZO KOZPONT LENDVA
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA - MOSTE POLJE
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER
CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA
CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ
CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH
CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA
III. GIMNAZIJA MARIBOR
GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
GIMNAZIJA CELJE - CENTER
BAYER AG
EQUITY – RAZISKAVA DOSTOPNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV INVALIDOM
FIRIS IMPERL d.o.o.
GLEDALIŠČE GLEJ
GUSSING ENERGY TECHNOLOGIES GmbH
KUD CORTESIA
MEDIGRAF d.o.o.
MOBITEL d.d.
PEKINPAH
SALVEO d.o.o.
TELEKOM d.d.
TOBAČNA LJUBLJANA d.d.
VALICON d.o.o.
INSTITUT "JOŽEF ŠTEFAN"
UNIVERSITY OF SARAJEVO
UNIVERSITY OF ZAGREB
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V MARIBOR
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS (ZZSZ)
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RS
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV RS (ZDS)
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE RS
Scroll to top