NAROČNIKI

CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA
CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR
CENTER ZA SOCIALNO DELO BREŽICE
CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA
CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER
CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO
CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA / SZOCIALIS UGYINTEZO KOZPONT LENDVA
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-MOSTE POLJE
CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER
CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA
CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO
CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA
CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ
CENTER ZA SOCIALNO DELO RADOVLJICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO RAVNE NA KOROŠKEM
CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA
CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH
CENTER ZA SOCIALNO DELO VELENJE
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ DRAGA
CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA RADOVLJICA
COMETT DOMOVI d.o.o. PEGAZOV DOM
CSO ORMOŽ, CENTER ZA STAREJŠE OBČANE, d.o.o.
DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE
DOM LIPA
DOM LUKAVCI
DOM NINE POKORN GRMOVJE
DOM PETRA UZARJA TRŽIČ
DOM POČITKA MENGEŠ
DOM POČITKA METLIKA
DOM POD GORCO, DRUŽBA ZA BIVANJSKO OSKRBO, d.o.o.
DOM STAREJŠIH LENDAVA / IDÖSEBB POLGÁROK OTTHONA LENDVA
DOM STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE
DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE
DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA ŠIŠKA
DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER
DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO
DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR
DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO MARIBOR
DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE
DOM STAREJŠIH RAKIČAN
DOM STAREJŠIH ŠENTJUR
DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI

DOM UPOKOJENCEV BREŽICE
DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE
DOM UPOKOJENCEV IDRIJA, OSKRBA IN VARSTVO STAROSTNIKOV, D.O.O.
DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA
DOM UPOKOJENCEV KRANJ
DOM UPOKOJENCEV POSTOJNA
DOM UPOKOJENCEV SEVNICA
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "MALI KARTEC" - KRK
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "MARKO A. STUPARIĆ" - VELI LOŠINJ
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE "VOLOSKO“ OPATIJA
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE, ALFREDO ŠTIGLIĆ - PULA
DOM ZA STARIJE NEMOĆNE OSOBE PGŽ „KANTRIDA“, RIJEKA
EQUITY - DOSTOPNOST ŠPORTNIH DRUŠTEV INVALIDOM
FIRIS IMPERL d.o.o.
GLEDALIŠČE GLEJ
INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO
KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE RS
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV ČRNEČE - DRAVOGRAD
KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV SLOVENJ GRADEC
KUD CORTESIA
LAMBRECHTOV DOM SLOVENSKE KONJICE
MOBITEL d.d.
PEKINPAH
PV CENTER STAREJŠIH ZIMZELEN TOPOLŠICA
RIVE d.o.o., DOM STAREJŠIH OBČANOV RIBNICA
SKUPNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO SLOVENIJE
SKUPNOST SOCIALNIH ZAVODOV SLOVENIJE
ŠPESOV DOM VOJNIK
TALITA KUM ZAVOD POSTOJNA
TELECOM d.d.
TOBAČNA LJUBLJANA d.d.
TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
UNIVERSITY OF SARAJEVO
UNIVERSITY OF ZAGREB
UNIVERZA NA PRIMORSKEM
UNIVERZA V LJUBLJANI
UNIVERZA V MARIBOR
VALICON d.o.o.
VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA
VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR LJUBLJANA
VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA – IDRIJA
VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS (ZZSZ)
ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RS
ZDRUŽENJE DELODAJALCEV RS (ZDS)

Scroll to top